Werkwijze

BEDRIJFSMANAGEMENT

Door bedrijfsprocessen op een simpele manier vast te leggen in een kwaliteitsmanagementsysteem of een handboek maakt u de structuren en bedrijfsvoering inzichtelijk. En de volgende stap die daaruit vanzelf volgt is het verbeteren van deze processen. En daarmee uw dienstverlening of producten voor uw klanten. IPA kan u helpen met het bouwen en onderhouden van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de High Level Structuur uit diverse ISO kwaliteitsnormen.

AUTOMATISERINGSADVIES

Automatiseringsoplossingen zijn alleen effectief als ze op de juiste manier worden ingezet en genoeg draagvlak hebben binnen uw organisatie. Door aandacht voor inbreng van medewerkers en het verzekeren van een juiste aansluiting bij uw bedrijfsproces kan IPA u helpen met het succesvol inzetten van automatiseringsoplossingen binnen uw bedrijf

IT-RISICOMANAGEMENT

IT-risicomanagement is meer dan het installeren van de juiste beveiligingssoftware. U wilt problemen structureel ondervangen door doorlopend het traject af te gaan van risico-identificatie, risicoanalyse, beheersing, monitoring en rapportage van uw informatiebeveiliging. IPA kan samen met u deze cyclus – soms simpelweg afgekort als Plan-Do-Check-Act (PDCA) – vastleggen in een informatiebeveiligings-managementsysteem zodat u de risico’s blijvend beheerst.