Certificeringen

Lees meer

Wat zijn certificeringen?

Met (ISO) certificeringen tonen organisaties aan dat zij op een beheerste manier omgaan met thema’s als kwaliteit, informatiebeveiliging, milieu en talloze andere onderwerpen waarvoor een standaard beschikbaar is.

De meeste ISO standaarden zijn sinds 2015 gebaseerd op een gezamenlijke indeling genaamd de ISO High Level Stucture. Wij hebben een universeel toepasbaar model ontwikkeld waarmee op High Level Structure gebaseerde normen op eenzelfde praktische manier worden geïmplementeerd binnen je organisatie.

Meer weten over de verschillende ISO certificeringen? Neem gerust met ons contact op.

Toegevoegde waarde

  • Universele toepasbare benadering
  • Integrale en efficiënte beheersing
  • Normen op uniforme wijze implementeren
  • Specialist in ISO High Level Structure

Joost. Weet alles van certificering.

Aan de slag in je organisatie met een certificeringstraject? Joost informeert je graag over de mogelijkheden.

Joost Ankersmid

Specialist informatiebeveiliging

085 – 06 03 363

Testimonial All Solutions

IPA helpt ons pragmatisch de juiste certificaten te behalen, te hanteren en te behouden.

Jan van Wijngaarden - AllSolutions

IPA werkt al meer dan 25 jaar samen met AllSolutions en begeleidt het bedrijf op het gebied van Informatiebeveiliging (ISO27001) en onafhankelijke accountantsverklaringen op het gebied van informatiebeveiligingsmaatregelen (ISAE3402).

30 jaar ervaring

Sinds 1991. 30 jaar ervaring in huis

Specialist in informatiebeveiliging

Specialist in informatiebeveiliging

Nuchtere bedrijfskundige benadering

Nuchtere bedrijfskundige benadering

2