Denk jij in kansen of bedreigingen?

Het derde deel van onze blogreeks over onze werkwijze gaat verder in op risicomanagement, oftewel het benutten van kansen of het beschermen tegen bedreigingen.

Risicomanagement

Een risico is een positief of negatief effect op het behalen van doelstellingen. Maar hoe weet je nou wat je risico’s zijn en wat je moet doen om risico’s te beperken of voorkomen?

Na het vaststellen van de contextbeleid en doelstellingen vindt het risicomanagementproces plaats. In dit proces zitten de bekende stappen van het identificeren, analyseren en evalueren van risico’s verbonden aan proces, product, project of organisatie als geheel. Die stappen vormen samen de risicobeoordeling. Vanuit de contextbepaling wordt ook duidelijk welke personen en organisaties moeten worden geraadpleegd of betrokken bij de risicobeoordeling. 

Op basis van de beoordeling en vooraf vastgestelde acceptatiecriteria wordt besloten hoe het risico wordt behandeld. De behandeling kan variëren van het beïnvloeden van de waarschijnlijkheid of het effect, acceptatie van het risico zonder behandeling of het vermijden van de activiteit waaraan het risico verbonden is. De resultaten van de risico analyse worden vastgelegd in een overzichtelijk register en er wordt een overzicht gegenereerd van de te nemen maatregelen voor risicobeheersing.

Periodieke risico-evaluatie is van belang om na te gaan of toegepaste beheersmaatregelen effectief zijn of dat het risicoprofiel van de organisatie is veranderd waardoor bijstelling van de genomen maatregelen noodzakelijk is.

Dus nu in het kort: Risicomanagement is een belangrijke leidraad voor de implementatie van de juiste set beheersmaatregelen. In de risicobeoordeling worden risico’s gekwantificeerd met daarbij de kans dat een situatie zich voordoet en de impact ervan op de bedrijfsvoering. Door middel van het treffen van passende maatregelen wordt het risiconiveau tot een acceptabel niveau teruggebracht, periodieke evaluatie helpt ervoor dat het risicoprofiel en de geselecteerde maatregelen actueel zijn.

Dit is onze derde stap in onze werkwijze. We zijn op de helft, dus houdt onze pagina nog even goed in de gaten!

Terug naar blog-overzicht

2