Een week op pad met Paul

Hoe ziet een week van Paul Ankersmid er uit?
Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden omdat geen enkele week hetzelfde is. Voor deze blog ben ik dus een gemiddelde week langs gegaan en heb daar enkele impressies van opgetekend. Het voelt alsof ik de hele week als mentor/coach bezig ben, zowel bij IPA als bij klanten. Dat is ook het mooiste werk om te doen, omdat ik er van houd om informatie met de jongere generatie uit te wisselen en daar zelf ook weer van te leren. Ik heb geleerd dat dit ook wel “Reverse mentoring” wordt genoemd.

Begin van de week
Elke week begint steevast met een “keek op de week” met het IPA-team. Daar nemen de werkzaamheden voor de komende week en verder door. Naast dat ik mijn eigen werkzaamheden toelicht, stel ik belangstellende of kritische vragen onder het genot van een bakje koffie. Daarmee blijf ik betrokken bij de voortgang van alle onderhanden projecten.

Standaard besteed ik een deel van mijn tijd aan de boekhouding. Het toch wel prettig dat medewerkers op tijd hun salaris ontvangen en dat de inkoopfacturen en belastingen op tijd worden betaald. De boekhouder doet verder het ‘grote’ werk. Dit is een noodzakelijk kwaad die elke ondernemer tegenkomt op zijn pad.

Implementatie projecten
Als expert op het gebied van kwaliteit zijn het meestal de projecten waar wordt toegewerkt naar implementatie van ISO9001 op mijn bordje te vinden. Zo ben ik nu in een afrondende fase met een klein bedrijf dat actief is in de detachering van mensen in de bouwsector. Gedurende het implementatietraject heeft de kwaliteitsmanager zelf het hele bedrijfsmanagementsysteem (BMS) opgezet in ControlBee. Samen met het management hebben wij de context en het beleid en risicoprofiel van het bedrijf in een aantal workshops in kaart gebracht. Daarbij heb ik natuurlijk met mijn langjarige ervaring een goede bijdrage kunnen leveren. Met enkele door mij aangeleverde templates is de kwaliteitsmanager aan het werk gegaan om alle vooraf gedefinieerde processen vorm te geven. Door middel van reviews en interne audits heb ik hierop feedback kunnen geven. Als kroon op het werk is met het management een directiebeoordeling gehouden en hebben we vastgesteld dat systeem goed is geïmplementeerd. In een externe audit door de KIWA zal blijken of wij ons huiswerk goed hebben gedaan en of we het glas kunnen heffen op het behalen van het ISO9001 certificaat.

Quinty en Paul aan het werk bij een klant

Coaching
Het voert te ver om helemaal in details te treden maar bij een andere klant word ik op basis van mijn expertise als System Engineer Manager en Lean Practitioner gevraagd om als coach op te treden van diverse jonge mensen om hen vertrouwd te maken met het vak van Engineering. In diverse calls en workshops geef ik voorbeelden en bespreek ik de resultaten van bijvoorbeeld management plannen die worden gemaakt. Daarbij probeer ik altijd tot de kern te komen en dat is niet altijd even gemakkelijk. Daarnaast ondersteun ik de uitvoering van een aantal projecten op het gebied van System Engineering.

Afsluiting van de week
Nadat ik op donderdag samen met mijn vrouw mijn Opa en Oma dag heb volbracht met onze kleinkinderen, sluit ik mijn week op vrijdag weer af met een kantoor dag met het IPA team. Meestal is er op vrijdag tijd om diverse algemene IPA en ControlBee klusjes af te ronden of brandende vragen van de teamleden te bespreken. Ook plannen wij structureel maandelijks op een vrijdagmiddag tijd in om kennis binnen het team te delen. Standaard sluiten wij af met een vrij-mi-bo, waarbij ik onder het genot van een Berenburg nog even na-gons met het IPA-team.

Kortom ook na 31 jaar IPA Bedrijfsmanagement ben ik heerlijk actief en geniet van de groei die wij als bedrijf doormaken.

Team IPA Bedrijfsmanagement
Terug naar blog-overzicht

2