ISO certificeringen stoffig, noodzakelijk kwaad of nuttig?

Sommige bedrijven denken dat een ISO certificering hun organisatie op zijn kop zet, een dik handboek hanteert of dat je vastzit aan vervelende regeltjes. Vaak gaan bedrijven aan de slag met ISO, omdat het wordt gevraagd vanuit de markt of opdrachtgever. Het wordt gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar wat kan een ISO certificering dan wel toevoegen? Een ISO certificering is niet alleen goed voor de zaken, het is ook heel nuttig. Het is een hulpmiddel om je organisatie te sturen en je bedrijfsprocessen te optimaliseren. Zeker nu de High Level Structure (HLS) is geïntroduceerd geeft dit makkelijker inzicht in de omgeving van de organisatie en de kansen en bedreigingen.

Kapstok voor meerdere normen

De HLS is een ‘structuur op hoofdlijnen’ voor de ISO-normen. De normen zijn op een uniforme wijze ingericht zodat ze eenvoudig met elkaar te combineren zijn en beter op elkaar aansluiten. Daarnaast is het gebaseerd op risicodenken, waardoor je automatisch buiten de organisatiegrenzen gaat kijken. Dit moet ook wel, aangezien de omgeving een steeds sneller veranderende wereld is.

De basis voor de door ISO geïntroduceerde HLS ligt in de Plan Do Check Act methode.

Kent u de omgeving van uw organisatie?

De context is een essentieel element, omdat de organisatie sterk beïnvloed wordt door de omgeving waarin zij opereert. Wat zijn relevante belanghebbenden? En hoe kunnen zij met hun eisen en verwachtingen impact hebben op de beoogde resultaten van het managementsysteem? Het inventariseren van deze aspecten helpt bij het formuleren van de juiste bedrijfsdoelstellingen en bij het identificeren van risico’s met betrekking tot uw bedrijfsvoering.

Risicomanagement dicht op de praktijk

Het identificeren van risico’s in de vorm van kansen en bedreigingen helpt u om de juiste mate van beheersing aan te brengen binnen uw organisatie. Denk hierbij aan maatregelen voor het benutten van verkoopkansen, maar ook maatregelen om faalkosten te beperken of grote risico’s voor de bedrijfscontinuïteit te mitigeren.

Het invoeren van risicomanagement helpt u om goed in te kunnen spelen op de constant veranderende wereld van vandaag.

Minder procedures en meer resultaat

De ISO normen van vandaag zijn niet meer toegespitst op het vastleggen van uw werkwijze in statische en stoffige procedures. Het zorgen voor de juiste kennis en competenties bij medewerkers, maar ook zorgvuldige selectie van leveranciers zorgt ervoor dat de gewenste resultaten kunnen worden bereikt zonder dat expliciet vastligt hoe werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Hiervoor is het uiteraard wel van belang dat resultaatgebieden duidelijk zijn voor iedereen.

In control zijn en blijven, nu en in de toekomst

Wij willen graag organisaties op de hoogte brengen van onze werkwijze en daarom gaan we maandelijks een blog uitbrengen met ons stappenplan. Dus bent u benieuwd naar hoe wij organisaties helpen en in control houden? Volg ons dan op LinkedIn en Facebook en houdt onze pagina goed in de gaten!

Terug naar blog-overzicht

2