Certificeringen

Wat zijn certificeringen?

Met (ISO) certificeringen kan door bedrijven worden aangetoond dat zij op een beheerste manier omgaan met thema’s als kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging en talloze andere onderwerpen waarvoor een standaard beschikbaar is. De meeste ISO standaarden zijn sinds 2015 gebaseerd op een gezamenlijke indeling genaamd de ISO High Level Stucture. IPA heeft een universeel toepasbaar model ontwikkeld waarmee op High Level Structure gebaseerde normen op eenzelfde praktische manier kunnen worden geïmplementeerd binnen uw organisatie. Neem gerust contact op als u meer wilt weten over de verschillende ISO certificeringen.