IPA Bedrijfsmanagement
IPA Bedrijfsmanagement

ISO 14000

Wat is ISO 14000?

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm voor milieu-managementsystemen. Het toont aan dat een organisatie of bedrijf structureel aandacht heeft voor haar milieuprestaties, en deze volgens een vastgelegd systeem beheerst en verbetert. ISO 14001 kijkt naar vijf aspecten:

  • Milieubeleid
  • Planning, inclusief milieu-risicoanalyse en milieuplan
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie

Waarom ISO 14000?

Met een ISO 14001-gecertificeerd milieumanagementsysteem heeft u zekerheid dat uw structurele monitoring van bijvoorbeeld energie, afvalstromen, gebruikte grondstoffen en emissies voor elkaar is. Dat is voor veel klanten en andere stakeholders weer een extra argument om met uw organisatie in zee te gaan. Veel overheidsinstellingen stellen ISO 14001 vaak zelfs als voorwaarde voor ze tot zaken met u komen.

Meer weten over de voordelen van ISO 14001 en hoe IPA u kan helpen bij het certificeringstraject? Wij vertellen u er graag meer over.

IPA bedrijfsmangement