ISO27001 bij Croonwolter&dros

Na een geslaagd ISO27001 implementatietraject binnen de venture Cybersecurity for Control Systems (CS2) is onder begeleiding van IPA bedrijfsmanagement het eerste ISO27001 certificaat voor informatiebeveiliging verkregen door Croonwolter&dros. Het certificaat is op 16 oktober door Kiwa verstrekt aan Erik van Noort als manager van CS2.

De venture Cybersecurity for Control Systems is in 2017 opgericht door Croonwolter&dros met als primair doel het samenbrengen van een groep toegewijde cybersecurity professionals die zich zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten bezig houden met advies en ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging voor operationele controlesystemen. Daarbij is het voor CS2 belangrijk om over een ISO27001 certificering te beschikken om interne beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging aantoonbaar te borgen.

In september 2017 is onder begeleiding van IPA gestart met een contextanalyse om het toepassingsgebied van het managementsysteem vast te stellen en tot een beleid voor informatiebeveiliging te komen. Aansluitend zijn een risico analyse en een inventarisatie van externe eisen uitgevoerd om tot een set van te implementeren beheersmaatregelen te komen. De geselecteerde beheersmaatregelen werden in de eerste helft van 2018 geïmplementeerd binnen de organisatie waarna gestart is met het certificeringstraject door Kiwa.

IPA zal Croonwolter&dros blijven ondersteunen bij onderhoud van het informatiebeveiligingssysteem. Daarnaast loopt er een traject voor de implementatie van ISO27001 binnen de venture GBBS (high-end gebouwbeveiliging).

Terug naar blog-overzicht

2