IPA Bedrijfsmanagement
IPA Bedrijfsmanagement

ISO 27001

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is de ISO-norm voor informatiebeveiliging. In de standaard wordt beschreven hoe informatiebeveiliging procesmatig ingericht kan worden. Het doel van de ISO 27001-standaard is om de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van de informatie in een bedrijf te beschermen. Dit gebeurt stapsgewijs. Eerst worden potentiële risico’s achterhaald. Vervolgens wordt beleid in de vorm van processen, procedures en technische maatregelen geschreven, in de vorm van een informatiebeveiligings-managementsysteem (ISMS).

Waarom ISO 27001?

Organisaties met een ISO 27001-certificaat hebben aangetoond dat hun vertrouwelijke gegevens en die van hun klanten daadwerkelijk vertrouwelijk blijven. Het geeft uw interne organisatie de zekerheid dat u controle heeft, en is voor veel klanten een proeve van bekwaamheid.

Wilt u in uw organisatie aan de slag met het toepassen van ISO 27001 of een certificeringstraject starten? IPA informeert u graag over de mogelijkheden.

IPA bedrijfsmangement