IPA Bedrijfsmanagement
IPA Bedrijfsmanagement

Informatiebeveiliging

IT-Risicomanagement

IT-risico’s onder controle houden zodat uw bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Dat is in een notendop waar het om gaat bij informatiebeveiliging. Om uw organisatiedoelen te bereiken maakt u gebruik van verschillende en veranderende IT- en automatiseringssystemen. Het beveiligen van data en het opsporen van zwakke plekken is daarom een doorlopend proces. IPA helpt bedrijven bij het identificeren en kwalificeren van risico’s, daarnaast helpen we u met het effectief implementeren van maatregelen om de risico’s te beheersen.

Een doorlopend proces

IT-risicomanagement is echter meer dan het installeren van de juiste beveiligingssoftware. U wilt problemen structureel ondervangen door doorlopend het traject af te gaan van risico-identificatie, risicoanalyse, beheersing, monitoring en rapportage van uw informatiebeveiliging. IPA kan samen met u deze cyclus – soms simpelweg afgekort als Plan-Do-Check-Act (PDCA) – vastleggen in een informatiebeveiligings-managementsysteem zodat u de risico’s blijvend beheerst.

Certificering en rapportage

Bij het procesmatig inrichten van informatiebeveiliging komt vaak ISO 27001 ter sprake. Dit is de ISO- standaard waarin wordt beschreven hoe informatiebeveiliging procesmatig ingericht kan worden. Het doel : de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van de informatie in een bedrijf te beschermen. Lees hier meer over ISO 27001.

Voor dienstverlenende organisaties kan aanvullend – in sommige gevallen – een ISAE 3402-rapportage die door een accountant wordt ge-audit nuttig zijn. In dit rapport staan bijvoorbeeld een beschrijving en uitleg van de specifieke diensten die door u worden aangeboden en hoe deze samenhangen met uw IT-processen. Een ISAE 3402-rapportage geeft uw klanten de zekerheid dat uw ICT- en automatiseringssystemen voldoende zekerheid bieden voor veilige transacties en opslag van hun bedrijfskritieke data.

IPA bedrijfsmangement