Kent u de omgeving van uw organisatie?

De eerste stap van onze werkwijze is de context bepaling. Maar wat is de context van een organisatie nu eigenlijk precies en waarom is deze stap een essentieel element?

De context van de organisatie is de omgeving waarin de organisatie zich bevindt. Afhankelijk van deze context zal een bedrijf keuzes moeten maken over missie/visie, strategie, beleid en doelstellingen. De contextanalyse bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

  • Inzicht in de organisatie en haar context
  • Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
  • Het toepassingsgebied bepalen

Inzicht in de organisatie en haar context

In dit onderdeel worden alle relevante interne en externe onderwerpen bepaald, die van invloed zijn op het functioneren van de organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfscultuur, kennis en prestaties. Het is belangrijk dat je hier goed over nadenkt, omdat je wil weten welke bedrijfsonderdelen deel uitmaken van het managementsysteem.

Belanghebbenden

Belanghebbenden zijn organisaties en individuen die van invloed zijn op, of worden beïnvloed door activiteiten, producten of diensten. Het inventariseren van eisen en verwachtingen van deze belanghebbenden helpt bij het formuleren van de juiste bedrijfsdoelstellingen en bij het identificeren van risico’s met betrekking tot de bedrijfsvoering.
Bij het analyseren van de stakeholders kan er gebruikt worden gemaakt van een stakeholdermatrix.

Toepassingsgebied

Op grond van de uitkomsten van de organisatiecontext en belanghebbenden wordt de scope van het managementsysteem afgebakend. Bij het vaststellen van het toepassingsgebied moet de organisatie de genoemde interne en externe onderwerpen overwegen, evenals de genoemde eisen. Duidelijk moet zijn welke bedrijfsonderdelen worden meegenomen in het managementsysteem. Wanneer een dergelijk onderwerp toch buiten het toepassingsgebied wordt gehouden, zal dit gemotiveerd moeten kunnen worden.

Dit is onze eerste stap in onze werkwijze. Wordt vervolgd, houdt onze pagina in de gaten!

Terug naar blog-overzicht

2