Lopen de zaken volgens plan?

Nadat de context is bepaald, beleid en doelstellingen zijn vastgesteld, een risicoanalyse is uitgevoerd en de processen zijn ingericht, is het tijd om het managementsysteem te gaan beoordelen.

Audits

Door het uitvoeren van interne audits kan er getoetst worden of het managementsysteem effectief geïmplementeerd is. De organisatie moet regelmatig interne audits uitvoeren om deze informatie te verkrijgen. De belangrijkste redenen om audits uit te voeren zijn:

  • Compliance
    Veel organisaties moeten aan tal van normen, wetten, regels en richtlijnen voldoen. Er zijn regels die extern worden opgelegd door de overheid en regels die binnen de eigen organisatie worden afgesproken. Compliance is het naleven van beide en met een interne audit wordt hierop controle gehouden.
  • Verbetering
    Bij grote en complexere organisaties is interne audit een nuttig instrument om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie. Op basis van die inzichten kunnen verbetermaatregelen genomen worden.

Jaarprogramma

Om het evalueren van het managementsysteem mogelijk te maken zal er een jaarprogramma worden geïmplementeerd. Hierin kunnen alle doelstellingen, evaluatiemethoden, beoordeling intervallen en de uiteindelijke resultaten worden vastgesteld. Het jaarprogramma vormt de basis voor de periodieke managementbeoordeling die aan de hand hiervan wordt uitgevoerd.

Managementbeoordeling

Tijdens de managementbeoordeling zullen de bevindingen van het management per onderdeel van het jaarprogramma worden geregistreerd en waar nodig worden er besluiten genomen om bijsturing te geven. Uit deze beoordeling kunnen verbetermaatregelen voortkomen die worden uitgezet in acties, extra inzet van mensen en/of middelen. Door het uitvoeren van een managementbeoordeling wordt de betrokkenheid van het management vergroot. Op deze manier wordt er draagvlak gecreëerd en focus gelegd op het managementsysteem.

Terug naar blog-overzicht

2