Organisatie

Lees meer

Onze kracht zit niet alleen in het implementeren en onderhouden van integrale managementsystemen, we hechten er waarde aan om medewerkers uit alle lagen van de organisatie hierbij te betrekken. Zo komen we samen tot continue verbetering.

Met een persoonlijke aanpak gaan we met proceseigenaren en medewerkers in gesprek om te beoordelen waar er ruimte ligt voor verbetering. Deze ruimte voor verbetering hoeft niet altijd in direct meetbare eenheden zichtbaar te zijn, ook in onderlinge verhoudingen en communicatie kunnen verbeterkansen zitten. Hoe krijgen we de mensen op de werkvloer betrokken bij het verbeteren van de bedrijfsprestaties.

Aanpak van IPA:

  • Strategy Deployment – We bepalen de doelstellingen zijn voor het bedrijf, team of afdeling in teamverband
  • Performance Management – We kijken op vaste momenten, met alle betrokkenen naar de prestaties van een team of afdeling. We bepalen samen wat we gaan doen om onze prestaties te verbeteren
  • Go-Look-See – We analyseren gezamenlijk een probleem op de werkvloer, we luisteren met respect naar elkaar en komen tot een praktische oplossing
  • Root Cause Analyse – We helpen teams bij het definiĆ«ren van de grondoorzaken van een probleem, om ze vervolgens samen op te lossen.

De persoonlijke betrokkenheid is wat het toepassen van deze principes succesvol maakt. We denken graag mee over mogelijke oplossingen om de prestaties van uw organisatie te verbeteren. Onze training Verbeteren van prestaties op de werkvloer sluit hier naadloos op aan.

Toegevoegde waarde

  • Betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijfsresultaat
  • Praktische toepassing van LEAN principes
  • Aansluiting tussen het managementsysteem en de werkvloer

Bas, weet alles van organisaties

Heb je behoefte aan organisatie advies? Bas informeert je graag over de mogelijkheden.

Bas Nijhuis

Specialist bedrijfsmanagement

085 – 06 03 363

Testimonial Global Electronics

IPA ontzorgt het beheer van ons management-systeem op een pragmatische manier

Meino Toering - Global Electronics

IPA vervult de rol van kwaliteitsmanager binnen Global Electronics. Er wordt een integraal managementsysteem onderhouden dat is gecertificeerd tegen ISO9001, ISO14001 en ISO13485.

30 jaar ervaring

Sinds 1991. 30 jaar ervaring in huis

Specialist in informatiebeveiliging

Specialist in informatiebeveiliging

Nuchtere bedrijfskundige benadering

Nuchtere bedrijfskundige benadering

2