Werkwijze

Lees meer

Wij denken en handelen vanuit ISO high level structure.

Ongeacht het beleidsthema werken wij met gestandaardiseerde en behapbare aanpak. Samen met de betrokken medewerkers pakken wij dit nuchter en pragmatisch aan. Dit resulteert in gedragen en efficiënte managementsystemen.

Universele aanpak
Of het nou gaat om een ISO27001 informatiebeveiliging systeem voor informatiebeveiliging of een ISO9001 kwaliteitsmanagement systeem, door gebruik te maken van de ISO high level structure werken wij ongeacht het onderwerp werken volgens een standaard aanpak. Het voordeel hiervan is dat de verschillende onderwerpen gemakkelijk worden gecombineerd. Ons online gereedschap voor implementatie en onderhoud is ControlBee. ControlBee brengt eenvoudig relatie en samenhang tussen eisen, doelstellingen, risico’s, maatregelen en processen. Door gebruik te maken van ControlBee pakken wij eenvoudig beheersvraagstukken aan en behoort stress voor audits tot het verleden. Daarnaast geven wij voorafgaand aan ieder traject een concreet beeld geven van de verwachte urenbesteding.

Pragmatisch en nuchter
Met uitgebreide beleidsstukken en procedures wordt volledig voorbij  gegaan aan waar het bij een organisatie echt om draait. Een pragmatisch en doeltreffend managementsysteem neerzetten doen wij door nuchter naar de kernactiviteiten te kijken. Wij betrekken daarin de medewerkers in een vroegtijdig stadium. Daardoor wordt de opzet en implementatie van het managementsysteem sterk verbeterd. De kracht van een goed managementsysteem zit voor het overgrote deel in de betrokkenheid en commitment van de medewerkers die ermee werken.

Persoonlijke benadering
Een persoonlijke benadering kenmerkt ons als kleinschalig adviesbureau. We zijn betrokken van wat er speelt in de organisatie en kennen de mensen die bij onze activiteiten betrokken zijn. Hoe prettig is het om aan een half woord genoeg te hebben om de behoeften en verwachtingen aan ons kenbaar te maken? Deze persoonlijke noot heeft reeds geleid tot een aantal samenwerkingen van 25 jaar of langer, wat ons betreft een belangrijke basis voor vertrouwen.

Zoek gerust contact met ons voor meer informatie over de mogelijkheden en onze werkwijze.

Paul. Weet alles van bedrijfsmanagement.

Wilt u in uw organisatie aan de slag met het toepassen van ISO9001 of een certificeringstraject starten? Paul informeert u graag over de mogelijkheden.

Paul Ankersmid

Specialist bedrijfsmanagement

085 – 06 03 363

30 jaar ervaring

Sinds 1991. 30 jaar ervaring in huis

Specialist in informatiebeveiliging

Specialist in informatiebeveiliging

Nuchtere bedrijfskundige benadering

Nuchtere bedrijfskundige benadering

2