GAP Analyse

Lees meer

In een GAP-analyse wordt de huidige situatie vergeleken met de ideale situatie op basis van een norm voor kwaliteit of informatiebeveiliging. Dit geeft organisaties inzicht in de mate waarin doelstellingen, eisen en beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd en geborgd in de bedrijfsprocessen.

Om tijdens de GAP-analyse rekening te kunnen houden met de context van de organisatie wordt tijdens de kick-off een beschrijving van de organisatie, juridische structuur, proceslandschap en toepassingsgebied vastgesteld. Vervolgens worden er procesaudits gepland en uitgevoerd op basis van de geselecteerde normelementen en beheersmaatregelen. Bij het uitvoeren van de procesaudits maken wij gebruik van onze ControlBee software om ervoor te zorgen dat de resultaten efficiënt en consistent worden vastgelegd.

Geconstateerde afwijkingen en mogelijke verbeteringen worden opgenomen in een adviesrapport. Daarnaast wordt er een plan van aanpak opgesteld voor het verder implementeren van een managementsysteem en het behalen van de gewenste certificaten. De uitkomsten worden door ons toegelicht in een beknopte eindpresentatie.

Afhankelijk van de ambities van de organisatie kan er aansluitend meteen worden gestart met de implementatie van een managementsysteem. IPA kan dit traject desgewenst volledig ontzorgen.

Waarom is dit handig?
Het geeft jouw organisatie inzicht in de stand van zaken en de te nemen stappen naar een gecertificeerd managementsysteem.

Resultaten GAP Analyse

  • Inzicht in waar je organisatie staat
  • Verbeterpunten in kaart
  • Plan van aanpak voor verdere implementatie
  • Creëren van commitment

Rogier. Weet alles van een GAP Analyse.

Wil je aan de slag met het een GAP Analyse? Rogier informeert je graag over de mogelijkheden.

Rogier Terhalle

Specialist bedrijfsmanagement

085 – 06 03 363

NFIR

Pragmatisch, no-nonsense en resultaat gericht

Arwi van der Sluijs - NFIR

Sinds 2020 wordt NFIR door IPA ondersteund bij het behalen en behouden van ISO27001 en ISO9001 certificeringen. Hiervoor is een integraal managementsysteem ingericht.

30 jaar ervaring

Sinds 1991. 30 jaar ervaring in huis

Specialist in informatiebeveiliging

Specialist in informatiebeveiliging

Nuchtere bedrijfskundige benadering

Nuchtere bedrijfskundige benadering

2