Weet jij waar je over een paar jaar staat?

De tweede stap van onze werkwijze is het bepalen van het beleid en de bijbehorende doelstellingen.

Beleid

De directie moet een beleid vaststellen, maar hoe ziet zo’n beleid er nou uit en aan welke eisen moet het voldoen?

Aan de hand van de uitkomsten van de contextbepaling moet er een beleid worden vastgesteld. Het beleid biedt een kader voor de doelstellingen van je organisatie. Het beleid gaat over doelen en middelen. Er zijn verschillende soorten beleidsonderdelen, zoals:

  • Kwaliteitsbeleid
  • Informatiebeveiligingsbeleid
  • Milieubeleid
  • Arbobeleid

Het beleid informeert iedereen binnen en buiten het bedrijf over het perspectief van het bedrijf. Het wordt geschreven in eenvoudige termen zodat elke medewerker in de organisatie het beleid kan betrekken op zijn eigen bijdrage. Om het bewustzijn van de medewerkers te vergroten, wordt het beleid regelmatig gecommuniceerd. Het beleid dient te worden onderhouden als gedocumenteerde informatie en moet beschikbaar zijn voor belanghebbenden.

Doelstellingen

Weet jij hoe je handen en voeten kunt geven aan een beleid?

Doelstellingen van je organisatie zijn een vertaling van het beleid in meetbare en haalbare termen. Doelen helpen je organisatie om de beoogde resultaten te behalen. Daarnaast heeft men doelen nodig om focus te blijven houden en motivatie te creëren.

Wanneer je doelstellingen wilt gaan formuleren, is het belangrijk dat de doelstellingen concreet worden gemaakt. SMART doelstellingen kunnen je hierbij helpen. Dit betekent dat de doelenstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden moeten zijn. Je zult dus je doel moeten specificeren en aanwijsbare resultaten moeten zichtbaar zijn. Daarnaast moet je alle voor- en nadelen tegen elkaar afwegen en kritisch kijken naar de realiteit. Als laatste heeft het doel een streefdatum nodig, zodat je weet binnen welke tijd je het halen van je doel moet realiseren.

Dit is de tweede stap in onze werkwijze. Wordt vervolgd, houdt onze pagina in de gaten!

Terug naar blog-overzicht

2