IPA Bedrijfsmanagement
IPA Bedrijfsmanagement

Werkwijze

Standaard aanpak

Of het nou gaat om een ISO27001 systeem voor informatiebeveiliging of een ISO9001 systeem voor kwaliteitsmanagement, door dankbaar gebruik te maken van de ISO high level structure kunnen wij ongeacht het onderwerp werken volgens een standaard aanpak. Het voordeel hiervan is dat de verschillende onderwerpen gemakkelijk gecombineerd kunnen worden. Ons gereedschap voor implementatie en onderhoud is ControlBee. ControlBee brengt relatie en samenhang tussen eisen, doelstellingen, risico’s, maatregelen en processen. Door gebruik te maken van ControlBee kunnen wij eenvoudig beheersvraagstukken aanpakken en behoort stress voor audits tot het verleden. Daarnaast kunnen wij voorafgaand aan het traject een helder beeld geven van de verwachte urenbesteding.

Pragmatisch en nuchter

Niemand zit te wachten op uitgebreide beleidsstukken en procedures waarin volledig voorbij wordt gegaan aan waar het nou eigenlijk echt om draait binnen de organisatie. Een nuchtere blik op de kernactiviteiten van de organisatie helpt ons om in alle gevallen een pragmatisch en doeltreffend managementsysteem neer te zetten. Door medewerkers al in een vroeg stadium te betrekken bij de opzet van het managementsysteem wordt de implementatie sterk verbeterd, de kracht van een goed managementsysteem zit hem immers voor het overgrote deel in de betrokkenheid van de mensen die ermee moeten werken.

Persoonlijke benadering

Ons kleinschalige adviesbureau kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, we zijn altijd goed op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie en kennen de mensen die bij onze activiteiten betrokken zijn. Hoe prettig is het om aan een half woord genoeg te hebben om de behoeften en verwachtingen aan ons kenbaar te maken? Deze persoonlijke noot heeft reeds geleid tot een aantal samenwerkingen van 25 jaar of langer, wat ons betreft een belangrijke basis voor vertrouwen.

Zoek gerust contact met ons voor meer informatie over de mogelijkheden en onze werkwijze.

IPA bedrijfsmangement